"Utmärkelsen är ett kvitto på att våra medarbetare trivs och att det även uppfattas utåt” säger HR-chef Charlotte Wikman.

Norconsult utses till Karriärföretag 2022

Norconsult tilldelas titeln Karriärföretag 2022, en utmärkelse för arbetsgivare som erbjuder unika karriär- och utvecklingsmöjligheter för unga talanger. ”Det känns fantastiskt roligt, ett kvitto på att våra medarbetare trivs och att det även uppfattas utåt” säger HR-chef Charlotte Wikman.

Karriärföretagens mål är att vägleda studenter och Young Professionals till en bra start på karriären. Listan över de arbetsgivare i Sverige som erbjuder de främsta karriär- och utvecklingsmöjligheterna för unga talanger har genomförts årligen sedan 2011, och i år har Norconsult tilldelats utmärkelsen med följande motivering:

”Norconsult fortsätter sin framgångsresa med att leverera en unik och spännande arbetsplats. Det finns en röd tråd i deras narrativ där de fokuserar på det personliga och uppskattning av sina medarbetare. Norconsult erbjuder kontinuerlig utveckling och socialt ansvarstagande som skapar en trygg arbetsplats.

Det känns fantastiskt roligt, som ytterligare ett kvitto på att vi har nöjda medarbetare vilket vi även får bekräftat i vår medarbetarundersökning som visar höga resultat på trivsel och engagemang, säger HR-chef Charlotte Wikman. Medarbetarna säger också att det finns goda utvecklingsmöjligheter och att vi har ett gott samarbetsklimat på Norconsult, fortsätter hon.

Cirka 1 000 företag, statliga verk, myndigheter och kommuner är med i urvalet inför Karriärföretagen 2022. En expertpanel granskar kandidaternas karriärsidor på webben, närvaro och kvalitet i sociala medier, aktiviteter gentemot studenter och Young Professionals samt attraktivitet som arbetsgivare i externa mätningar.

Läs mer om karriärmöjligheter på Norconsult här