Foto: Nordic PM

Norconsult utvecklar industriområde i Luleå

Befolkningsutvecklingen i Luleå kommun är positiv, med en prognos för 83 000 invånare år 2028. Detta skapar nya behov av lokaler olika kommersiella ändamål, där Norconsult bidrar med projekteringen av utvecklingen för fastigheten Plogen 1 strax utanför centrala Luleå.

På varsin sida längs Norrlandsbanan finns idag områden för handel längs den västra sidan och transportföretag, maskinuthyrning och forskningsinstitut på den östra. I anslutning till järnvägen ska den 50 000 kvm stora fastigheten Plogen 1 vidareutvecklas, med plats för verksamheter av olika slag. Norconsult fick förtroendet att projektera området och ta fram systemhandlingar inför bygglov.

- I detta uppdrag samarbetar vi tätt mellan olika tekniker: arkitektur, mark, vvs, konstruktion, energi och trafik, säger uppdragsledare Liselott Miranda. Vi jobbar övergripande med infrastrukturen för området och har precis levererat bygglov där beräknad byggstart är under hösten 2020, fortsätter hon.

Området kommer att vara beläget i nära anslutning till Luleå centrum, med goda kommunikationer både via bil, buss samt cykel. Men här planeras det också för en ny viktig järnvägssträcka, Norrbottniabanan, vilket medför en del utmaningar.

- Vi har tagit särskild hänsyn till Norrbottniabanans sträckning, och anlitat våra egna planarkitekter för rådgivning kring detta. Ett roligt uppdrag där vi får dra nytta av varandras kompetenser internt och samtidigt bidrar till stadsutvecklingen i Luleå, fortsätter hon.