Norconsult växer – utökar med ny kompetens inom Brand & Risk

Nu kan Norconsult erbjuda tjänster inom brandskyddsprojektering och riskhantering. Två nya medarbetare, Evelina Vikberg och Kalle Håkansson, kommer utgå från Luleå men jobba i projekt över hela Norconsults marknad.

Kalle Håkansson har en lång och brokig bakgrund inom området. Han började med både operativa och strategiska frågor inom räddningstjänsten, sedan blev det övningsverksamhet på MSB. De senaste 15 åren har han arbetat som konsult, nu senast på Tyréns. Där jobbade han tillsammans med Evelina Vikberg som hoppat på sitt första jobb efter sin examen från brandingenjörsprogrammet på Luleå tekniska universitet 2019.

– Vi jobbar enskilt i uppdrag men bollar hela tiden med varann. På så vis har man alltid med sig en granskare som kan följa projektet, säger Evelina Vikberg.

De beskriver sig själva som klassiska brand- och riskkonsulter. På brandsidan jobbar de inom de flesta frågor kopplat till brandskyddsprojektering och upprättande av brandskyddsdokumentationer. Inom riskhantering kan de vara ett stöd vid fysisk planering och upprätta riskanalyser vid till exempel detaljplaneändringar och industriell riskhantering.

– På brandsidan handlar det ofta om att vi är med och ser till att man lever upp till kraven vid om- eller nybyggnation. Inom risk gör vi mycket kopplat till detaljplaneändringar, till exempel om ett bostadsområde ska byggas i närheten av en motorväg där det fraktas farligt gods, säger Kalle Håkansson.

Hur ser det ut inom ert område just nu?

– Branschen går bra, det mycket på gång och vi ser inga tecken på en dipp, säger Evelina Vikberg.

Kalle Håkansson håller med:

– Det är tydligt att vi har ett yrke som är eftertraktat just nu. Det är stor efterfrågan, inte minst kopplat till alla industrisatsningar i norr, och det är en kompetens som inte finns överallt, säger han.

Som första brandingenjörerna på Norconsult ser de en möjlighet att sätta sin egen prägel på verksamheten.

– Det är kul att starta upp något helt nytt, inte komma till dukat bord utan vara med och bygga upp verksamheten från grunden. Och vi vill gärna växa, om fler vill vara med på nystartsresan är det bara att höra av sig, säger Kalle Håkansson.