Foto: Anna Sundström

Norconsult vinner Gotlands Arkitekturpris!

I dag delades Gotlands arkitekturpris ut av Region Gotland och vinsten gick till Norconsults arkitekter för ombyggnationen av Sävehuset.

Sävehuset tillhör gymnasieskolan i Visby och byggdes på 1970-talet. Fyra decennier senare stod byggnaden inför ett omfattande ombyggnadsbehov, så stort att åtgärderna betraktades som en nybyggnad – på befintlig stomme. Norconsults arkitekter har varit delaktiga i hela processen från programskiss till färdig bygghandling och kan nu titulera sig vinnare av Gotlands arkitekturpris.

Juryns motivering
Ombyggnaden av det tidigare F-huset till lokaler för Wisbygymnasiet och Kulturskolan, har förvandlat en nedgången institutionsbyggnad från sjuttiotalet till ett samtida och välkomnande kunskapshus. Rumsutformning, färgsättning och inredning samverkar till en måttfull och genomtänkt helhet med generösa gemensamma ytor, fina studierum och behagliga dagsljusinfall från nyupptagna taklanterniner och glaspartier. Utvändigt presenterar sig ombyggnaden med nya burspråk i träpanel som bryter upp den tidigare monotona fasaden. Wisbygymnasiets och Kulturskolans många elever, personal och pedagoger har fått en byggnad att vara stolta över. Sammantaget är projektet ett lovvärt exempel på en väl genomförd ombyggnad och ett förnuftigt återbruk.


Bidragen har nominerats av kommunens medborgare. Av 12 förslag har 5 gått vidare till en jury bestående av Gotlands stadsarkitekt och ledamöter från byggnadsnämnden. Vinnaren utsågs idag vid byggnadsnämndens sammanträde. Julia Hjortmyr Grabe, arkitekt på Norconsult, var på plats för att ta emot utmärkelsen.


 - Det här gläder oss enormt mycket. Det var en komplex men rolig uppgift att omvandla den befintliga byggnaden till en modern och välfungerande arbetsplats och skolmiljö. Vi har på ett sätt redan fått en stor belöning i form av positiv bekräftelse från verksamheten efter drygt ett år i bruk. Men en nominering från allmänheten – och dessutom en vinst – är naturligtvis oerhört glädjande, säger Julia. Sävehuset har projekterats och certifierats enligt Miljöbyggnad Guld, bland annat genom valet av sunda material men även genom att uppfylla en god nivå gällande inomhusmiljö och energi­hushållning. Utöver Sävehuset finns det endast två ombyggnadsprojekt i Sverige som har fått betyget Guld.

Konceptet för den nya gestaltningen har varit att öppna upp byggnaden, att tillföra en tydlig huvudentré samt skapa en samlande vertikal kopp­ling mellan våningsplanen.

- Vi lade mycket tid och energi på den nya planlösningen, byggnadens flöden samt att få in bättre ljusinsläpp. Tillsammans med vår beställare på Region Gotland hade vi siktet inställt på Miljöbyggnad Guld. Tack vare bra ett samarbete och den höga ambitionsnivån lyckades vi nå det här fina resultatet, avslutar Julia.