Foto: Lilongwe Water Board

Norconsult vinner internationellt uppdrag inom dammsäkerhet i Malawi

Norconsult AS har tillsammans med Norconsult AB vunnit det internationella anbudet på ett säkerhetsledningssystem för Lilongwe Water Board i Malawi – ett uppdrag som trots den globala pandemins utmaningar gett återbetalning i både lärande och gränsöverskridande samarbete.

I ett gemensamt koncernsamarbete har Norconsult AS och Norconsult AB vunnit ett internationellt anbud på ett säkerhetsledningssystem (Dam Safety Management Plan) för Lilongwe Water Board i Malawi. Uppdraget löper över sju månader och täcker alla aspekter relaterade till dammsäkerhet såsom instrument- och övervakningsplan, drifts- och underhållsplan, dammbrottanalys och beredskapsplan.

- Mot bakgrund av de katastrofer som nyligen har drabbat dammar i Asien och Amerika har Lilongwe Water Board visat framsynthet när det gäller krisberedskap, säger Norconsults projektledare Øyvind Lier. Projektet finansieras av Världsbanken, och kommer att återspegla den höga expertis och erfarenhet som förvärvats av Norconsult i Skandinavien genom koncernens arbete på hemmaplan. Här finns strikta riktlinjer för dammsäkerhet och en hög grad av innovation, fortsätter han.

Nyckelpersoner från både Norge och Sverige med olika spetskompetens inom dammsäkerhet kommer att arbeta i uppdraget, som förväntas färdigställas under januari 2021. Den rådande Covid-19 pandemin har ställt projektgruppen inför nya utmaningar, men som i slutändan har gett återbetalning i både lärande och gränsöverskridande samarbete.

- Pandemin har givetvis påverkat implementeringen, men teamet har arbetat fram en lyckad strategi genom samarbete med lokala underkonsulter och frekventa videomöten som utnyttjas till fullo, berättar Øyvind Lier. Norconsults långa historia i Malawi och kunskap om projektsammanhang är också en värdefull hjälp, fortsätter han.