Kanalen symboliserar dagvattnets väg genom området och målet var att skapa en miljö där de boende kan komma nära vattnet.

Norconsult vinner Kungsbackas arkitekturpris – igen!

För andra året i rad vinner Norconsult Kungsbackas arkitekturpris för bästa stadsmiljö. Denna gång är det en vattenkanal med två dammar i Kolla Parkstad som vinner priset.

Norconsults landskapsarkitekter har stått för gestaltningen och VA-ingenjörer har löst de tekniska frågorna med vatten som pumpas runt i en kanal mellan två dammar. Kanalen övergår i en perennplantering i blå toner som slingrar sig ner till en av två dagvattendammar.

Juryns motivering till priset:

”Den runda dammen ligger väl inpassad vid den södra sidan av parken. Vattenvägen bidrar till en levande stimulerande miljö där de boende i området kan finna fina platser för avkoppling och lek. Dammen och vattenvägen har ägnats stor arkitektonisk omsorg kring utformning, materialval samt planteringar.”

I detaljplanen för området fanns en tanke att ta hand om dagvattnet i ett öppet system. Detta var dock inte genomförbart då området är för platt vilket skulle göra det föreslagna diket för djupt. Dagvattnet leds i stället i ledningar under kanalen ner till två dagvattendammar där det renas för att sedan rinna ut i Kungbackaån.

- Kanalen symboliserar dagvattnets väg genom området, berättar Karin Gamberg, uppdragsledare på Norconsult. Målet var att skapa en miljö där de boende kan komma nära vattnet. Kanalen har därför fått breda kanter med små övergångar. Det finns trädäck och sittplatser i olika utformning där det ska vara trivsamt att vistas och dammen har hoppstenar för spänning och lek, fortsätter Karin.

Juryn, bestående av ordförande och vice ordförande i byggnadsnämnden samt tre arkitekter, presenterades ca 20 bidrag av vilka man valde ut tre som nominerades. Det som gör detta pris extra roligt är att det är invånarna i Kungsbacka kommun som röstar fram den slutliga vinnaren.

- Vi är otroligt glada och stolta över priset och uppskattar det goda samarbetet med Kungsbacka kommun, avslutar Karin Gamberg.

Att utveckla ett hållbart samhälle kräver engagemang och förmåga att knyta ihop enskilda expertkunskaper till en komplett lösning. Detta är en del av vardagen för oss på Norconsult.