Arbetsmiljöpriset delades ut till Norconsult den 3 december, och mottogs av uppdragsledare Lennart Wetterholt, vVD Anna-Jeanette Larnelius, Marknads- & Utvecklingschef Stefan Thelander och BAS-P ansvarig Åke Söderström. Foto: Sonja Sandström

Norconsult vinner Mälarbanans arbetsmiljöpris 2020

Norconsult tilldelas Mälarbanans arbetsmiljöpris 2020 för sitt nyskapande arbete med innovation, samverkan och medvetna arbete kring arbetsmiljöfrågor. - Öppenhet, kreativitet och viljan att utveckla uppdragets arbetsmiljöarbete har präglat vårt samarbete med Trafikverket sedan första dagen, säger uppdragsledare Lennart Wetterholt.

Norconsult arbetar sedan 2018 med ledningssamordning och projektering av sträckan Huvusta-Spånga på Mälarbanan. Uppdraget är ett av bolagets största och omfattar drygt 100 konsulter.

För att stärka motivationen och uppmuntra till ett aktivt och bra arbetsmiljöarbete har Trafikverket instiftat Projekt Mälarbanans Arbetsmiljöpris, som i år tilldelas Norconsult, med följande motivering:

”För sitt nyskapande arbete med innovationsprocessen, sitt samverkansarbete med samtliga intressenter samt för att arbetsmiljöfrågorna finns med som en röd tråd i hela planerings- och projekteringsarbetet”

- Vi är mycket stolta och glada för denna utmärkelse, säger Lennart Wetterholt, uppdragsledare på Norconsult. Öppenhet, kreativitet och viljan att utveckla uppdragets arbetsmiljöarbete har präglat vårt samarbete med Trafikverket sedan första dagen, och gjort frågorna till en naturlig del i projekteringsarbetet, fortsätter han.

Att tågtrafiken pågår samtidigt som byggnationen är en av många anledningar till att arbetsmiljöfrågan står högt på dagordningen i projektet.

-Vi har kontinuerligt jobbat med proaktiv kommunikation och snabb problemlösning. Ett kvitto på att vårt arbetssätt levererar gott in i en trepartssamverkan, säger Anna-Jeanette Larnelius, vVD och Affärsområdeschef på Norconsult.

Priset delades ut till Norconsult den 3 december, och mottogs av uppdragsledare Lennart Wetterholt, vVD Anna-Jeanette Larnelius, Marknads- & Utvecklingschef Stefan Thelander och BAS-P ansvarig Åke Söderström.