Järnvägsövergång
Vägskydd före modernisering

Norconsult vinner nytt uppdrag för modernisering av vägskyddsanläggningar

Norconsult har vunnit en konkurrensutsatt upphandling för att projektera vägskyddsanläggningar i ALEX-teknik i det svenska digitaliserade vägskyddssystemet för järnväg. Projektet innefattar utbyte av sju vägskyddsanläggningar längs Godsstråket genom Skåne mellan Ängelholm och Åstorp samt på Stångådalsbanan i Kalmar län.

Vägskyddsanläggningar är av avgörande betydelse för att säkerställa tryggheten för vägtrafikanter och varna dem för passerande tåg vid järnvägskorsningar. I det nya uppdraget kommer Norconsult implementera det innovativa ALEX-systemet som innebär betydande förbättringar jämfört med äldre teknik.

– Några av ALEX-systemets nyckelfunktioner inkluderar förbättrat intrångsskydd med underkrypningshinder, anpassade ljudsignaler som tar hänsyn till omgivningen, enklare felsökning och enklare hantering vid arbete på anläggningen. Dessa förbättringar syftar till att öka säkerheten och minimera risken för olyckor vid korsningar mellan vägar och järnvägar, säger Tony Strandberg, Affärschef på Norconsult.

Norconsults specialiserade team kommer bland annat hantera signalteknik, elinstallationer, telekommunikation, markarbeten, kanalisation och miljöfrågor. Uppdraget påbörjades under våren 2023 och förväntas vara slutfört 2024. De nya vägskyddsanläggningarna förväntas vara i full drift 2026.