Ön_i_forsen_i_Säveån_i_Floda

Norconsult vinner ramavtal inom geoteknik – ska undersöka skredrisk

Norconsult har vunnit ett ramavtal med Lerums kommun. Avtalet omfattar tekniska konsulttjänster inom geoteknik för kommunen, Lerum Energi och Lerum Fjärrvärme.

Norconsult har vunnit ett ramavtal med Lerums kommun. Avtalet omfattar tekniska konsulttjänster inom geoteknik för kommunen, Lerum Energi och Lerum Fjärrvärme.

Lerums kommun har stora utmaningar med förtätning, både centralt och utanför tätorterna. Detta på grund av bland annat Säveåns, Leråns och Alebäckens dalgångar med strömmande vatten, höga naturvärden, stora nivåskillnader och förekomst av kvicklera. Detta gör att stabilitetsförhållanden och skredrisk måste utredas i samband med exploatering och ibland även för befintlig bebyggelse.

Inom ramen för det nya avtalet kommer Norconsults konsulter utföra geotekniska, bergtekniska och hydrogeologiska undersökningar. Dessa kan ligga till grund för kommande detaljplaner och exploateringsprojekt inom infrastruktur och samhällsbyggnad.

– Detta är ett jätteviktigt ramavtal för oss. Vi har sedan tidigare ramavtal på samma tjänster med Kungsbacka kommun och stärker nu upp med Lerum. De har tagit in oss som specialistkompetens tidigare och det är kul att kunna utöka samarbetet, säger Katarina Engerberg, Avdelningschef för Geoteknik på Norconsult i Göteborg.

Avtalet gäller från den 16 januari 2023 och fyra år framåt.