Bild från Norconsults utredning om alternativa placeringar av Botkyrka kommuns framtida kommunhus.

Norconsult vinner ramavtal med Botkyrka kommun

Norconsult har vunnit ett nytt ramavtal inom Bygg & Fastighet med Botkyrka kommun. Avtalet gäller både generalkonsultuppdrag och separata uppdrag inom uppdragsledning, VVS, brand, byggkonstruktion, geoteknik, miljöinventeringar, el, hiss och fjärrvärme.

Ramavtal har tecknats med tre leverantörer. Norconsult, som kom på första plats, har haft en del uppdrag för kommunen tidigare och tror att avtalet kommer generera många uppdrag.

– Botkyrka kommun och Botkyrkabyggen vill kunna använda samma leverantör för flerfacksuppdrag och generalkonsultuppdrag. Bedömd volym 50 MSEK för oss under avtalsperioden, säger Fredrik Karlsson som är avdelningschef på Projekt- och Byggledning på Norconsult.

Avtalet träder i kraft i mars 2023 och gäller i två år med möjlighet till två års förlängning med ett år i taget.