Foto: Mälarenergi, Lasse Fredriksson

Norconsult vinner Västmanlands arkitekturpris för Faunapassagen i Västerås

För att hotade fiskarter i Mälaren ska kunna nå sina lekområden riskfritt fick Norconsult uppdraget att projektera en faunapassage vid Turbinbron i Svartån. I veckan belönades projektet med Västmanlands Arkitekturpris 2020.

Norconsult har tagit fram förfrågningsunderlag och bygghandlingar för faunapassagen, som ska hindra fisk att simma in i vattenkraftstationen vid Svartån. Fredrik Mikaelsson, uppdragsledare på Norconsult, är stolt och glad över utmärkelsen.

- Det är jättekul att projektet uppmärksammas på detta sätt, och att våra lösningar är uppskattade av såväl juryn som Västeråsborna, säger Fredrik.

Arkitekturpriset tilldelas framstående verk inom ett eller flera av områdena byggnad, inredning, mark- och landskapsgestaltning, stadsbyggnad och fysisk planering. Priset delades ut vid Sveriges Arkitekter Västmanlands årsmöte den 15 juni, där arkitekt Nora Kvassman är sammankallande i juryn.

- Ett stort ingrepp i en känslig kulturmiljö kräver en omsorgsfull gestaltning för att bli bra och det tycker vi att faunapassagen har, säger Kvassman i ett pressmeddelande. Ett projekt för västeråsarna att vara stolta över, fortsätter hon.

Utdrag ur juryns motivering

Under över hundra år har Svartån varit avstängd för lekande fisk på grund av ett kraftverksbygge 1891 som bidrog till Västerås och sedermera hela Sveriges utveckling. Men kraftverksanläggningen förbättrade villkoren för människan på bekostnad av livsvillkoren för faunan. Nu har villkoren för faunan återställts genom att en faunapassage anlagts. Detta med en elegant lösning, i en av Västerås mest laddade historiska miljöer, utan att störa platsens estetiska och kulturhistoriska värden. Med sitt blockfall, bidrar faunapassagen till en förhöjd upplevelse. En brusande symfoni av forsande vattenmassor som varierar över årstiderna.