CIK är ett av byggnaderna som ställs ut i Woodlife Sweden – en utställning om svensk träarkitektur, design och hållbar stadsplanering.

Norconsultprojekt medverkar i utställning om svensk arkitektur och hållbarhet

I den turnerande utställningen Woodlife Sweden presenteras fyrtio svenska träprojekt som visar hur arkitektur och design kan bidra till minskad klimatpåverkan. Bland de utvalda projekten finns Centrum för idrott och kultur i Knivsta, ett av Sveriges största trähus, där Norconsult stått för gestaltningen.

CIK – Centrum för Idrott och Kultur invigdes i december 2019 och kombinerar idrott och kultur i en och samma anläggning. Norconsult har i nära dialog med Knivsta kommun ritat, projekterat akustik, AV-teknik, storkök, landskap, scenteknik, inredning, tillgänglighet och BIM-samordnat hela anläggningen – som rymmer allt från ishockey till opera.

Byggnaden, som är Sveriges största passivhus, är en av de som Sveriges Arkitekter och Svenska institutet valt ut för att delta i Woodlife Sweden – en utställning om svensk träarkitektur, design och hållbar stadsplanering. Under oktober månad visas den inom ramen för Archtober i New York. Sedan följer visningar Luleå, Nairobi, Istanbul och Ankara.

Utställningen syftar till att öka intresset för hållbar utveckling och öppna för nya samarbeten mellan aktörer inom hela träindustrin.

– Det är alltid kul när våra projekt uppmärksammas. Passivhus och träbyggnader skulle kunna bli ett viktigt exportområde för Sverige och där är vi väl rustade, säger Dan Johansson, uppdragsledare för CIK-projektet.

Läs mer om utställningen: Woodlife Sweden – ny utställning - Sveriges Arkitekter

Läs mer om utställningens medverkan på Archtober: Woodlife Sweden at Archtober 2021 - Svenska institutet (si.se)

Läs mer om Centrum för idrott och kultur: Våra projekt - Centrum för idrott och kultur i Knivsta kommun - Norconsult