Norconsults första ritningslösa projekt färdigställt

2020 startades upprustningen av Graninge Kraftverk i Sollefteå kommun. 2022 stod projektet klart, och blir därmed Norconsults första uppdrag som färdigställs i fullskalig BIM.

När dammen vid Graninge kraftverk skulle förnyas vann Norconsult uppdraget att projektera betongutskovet för den nya delen av anläggningen. Tillsammans med Uniper och Ellextre har Norconsult valt en ritningslös väg mot målet, och anläggningen är projekterad i fullskalig BIM. Nu är projektet färdigt och uppdragsledare Erik Eriksson med kollegor kan fira en viktig milstolpe för Norconsult.

– Vår resa har varit digital i dubbel bemärkelse, både vad gäller projektering och kommunikation på distans. Vi inledde arbetet med tillståndsansökningar under 2018 och hade startmöte för projekteringen i december 2019. 2020 kom pandemin och vi fick sköta alla byggmöten via Teams. I slutändan gick allt väldigt bra med tanke på förutsättningarna, kanske tack vare att vi haft många tidigare samarbeten med såväl beställare som entreprenör, säger Erik.

Det faktum att beställaren var med på bollen från början var en förutsättning för projektet. Erik berättar att de hade fått en presentation av Rengårds kraftstation, det första kraftverket i Sverige som blev projekterat i fullskalig BIM, och var intresserade av att testa i ett mindre projekt. De var överens om att Graninge kunde vara ett lämpligt uppdrag. Och alla inblandade är övervägande nöjda med resultatet.

– Självklart finns det en del som kan utvecklas och göras bättre framöver, vi behöver fortsatt övertyga om fördelarna med BIM för att få fler att vilja testa. Men vi är övertygade om att det är den här vägen vi kommer att gå i framtiden, avslutar han.