Entrén på den planerade Tröingeskolan utanför Falkenberg, ett projekt som utformats enligt designmetodiken

Norconsults nya metodik säkrar god design

Nu har Norconsult tagit fram en designmetodik – en manual som strukturerar upp det kreativa arbetet och möjliggör ökad dialog och bättre leveranser.

En designmetodik är en metod för att strukturera idéer och stötta kreativa, innovativa och gestaltande arbetsmoment inom olika teknikområden. Bakom Norconsults metodik står de olika arkitektkompetenserna.

– Designmetodiken hjälper oss att synliggöra våra avvägningar i ett projekt – för oss själva, våra kunder och samarbetspartners – och bidrar till ökad dialog mellan medarbetare såväl som mellan medarbetare och kund, säger Maude Östaneng, t.f. studioledare för team Arkitektur på Norconsult i Göteborg.

Norconsult har sedan tidigare olika processer som stöttar projektens projekteringsskeden, till exempel byggprocessen. Designmetodiken kommer funka på samma sätt för det kreativa arbetet. Maude Östaneng menar att arbetssättet egentligen inte är nytt.

– Många jobbar redan så här, mer eller mindre organiserat. Vi har tagit det vi redan gör, utvecklat det några varv och satt samman till en processkarta med en mängd olika steg, bland annat med syfte att få till en stark och välgrundad gestaltning, säger hon.

Ett pågående projekt där de jobbat enligt metodiken är Tröingeskolan, en stor skola för 1 000 elever som ska byggas i utkanten av Falkenberg. Maude Östaneng menar att de tack vare metodikens olika steg inte gått för snabbt på lösningen.

– I stället har vi tagit fram fyra olika koncept utifrån projektets mål och platsens förutsättningar och dessa har prövats mot kund och diskuterats i en styrgrupp som kommit in med ögon utifrån. Kunden har fått vara med och ta de löpande besluten vilket leder till en enklare beslutsgång längre fram, säger hon.

Metodiken har också skapat goda förutsättningar för att jobba brett. Arbetet med Tröingeskolan kickstartade exempelvis med ett kreativt startmöte där flera olika kompetenser medverkade för att identifiera platsens förutsättningar.

– Det gjorde att vi fick in tvärfackliga kompetenser tidigt. Kunden har inte alltid koll på alla olika förutsättningar i förhållande till en viss omgivning, exempelvis trafiksituation eller skyfallsproblematik. Genom att inkludera flera olika kompetenser i ett tidigt skede kan olika fallgropar upptäckas och åtgärdas, säger Maude Östaneng.