Skiss över Kulturhusplatsen i mörker.

Nu byggs utemiljön vid kulturhuset i Skellefteå

I början av september invigdes Sara kulturhus i Skellefteå – en av världens högsta träbyggnader och Skellefteås nya kulturella nav. Nu fortsätter Norconsult arbetet med utemiljön. Målet är en inkluderande plats som blir en förlängning av kulturhuset.

Arbetet med utemiljön kring Kulturhusplatsen inleddes under senhösten 2019. Tillsammans med Vinnova, Luleå tekniska universitet och Skellefteå kommun genomförde Norconsult ett antal workshops på temat platsinnovation; hur utformar man en plats som ska vara inkluderande och fungera för personer med olika förutsättningar?

Nu är stora delar av projekteringen klar och det byggs för fullt på gatorna och torget omkring kulturhuset.

– Vi har jobbat med upphöjda planteringsytor som fungerar som både sittplatser och gröna öar, samtidigt som de hjälper till att skapa en säker plats genom att hindra oönskad trafik. Markbeläggningens geometriska mönster har stråk som tydliggör entréerna och leder besökarna rätt, säger Annika Lindberg, landskapsarkitekt på Norconsult.

I och med att hela ytan har markvärme och hålls snöfri så syns markmönstret året om. Samma mönster går igen i ljuspergolan som bildar platsens tak.

– Den ska vara ett blickfång under den mörka årstiden, både från torget och kulturhusets fönster och terrasser, säger Annika Lindberg.

Målet är att skapa en flexibel plats som kan användas både under evenemang och till vardags. Den rymmer till exempel en mindre scen för föreställningar och konserter samtidigt som det finns gott om sittplatser.

– Viktigast är att det ska vara en plats som är tillgänglig för alla och där människor kan vistas på lika villkor, säger Annika Lindberg.

Kulturhusplatsen beräknas vara klar senast hösten 2022.