Drönarbild över den nya vattenparken. Bild: Peab

Nu invigs vattenparken som ska rena Mälaren

Idag 15 oktober invigs den 13 hektar stora vattenparken vid Johannisberg. Norconsult har projekterat vattenmiljöerna i parken som kommer fungera som utflyktsmål samtidigt som den renar förorenat dagvatten.

Den nya vattenparken fyller många funktioner. Bland annat bidrar den till att rena det hårt dagvattenbelastade vattnet i Kapellbäcken och därmed till att förbättra vattenkvalitén i Mälaren. Men det handlar också om att främja friluftsliv och rekreation. Vattenparken, vars landmiljöer har designats av Topia landskapsarkitekter, ska bli en plats för allmänheten att besöka, med sittplatser, grillplatser, promenadstigar och bryggor.

För att gynna biologisk mångfald har parken anlagts med en stor variation av vatten- och landmiljöer som kan ge livsrum för många olika arter. Ytterligare en förhoppning är att skolklasser ska besöka parken för att lära sig mer om natur- och vattenvård. Norconsults experter inom miljö och VA står bakom projekteringen av den nya parkens vattenmiljöer.

- Vi har jobbat brett över teknikgränserna och tillsammans med andra aktörer i detta projekt. Uppdraget har omfattat hela kedjan från design av dammar och våtmarksytor och tillståndsprövning vid mark- och miljödomstolen till detaljprojektering och förfrågningsunderlag för upphandling av entreprenör samt byggplatsuppföljning, säger uppdragsledare David Reuterskiöld och Alexander Grossmann som arbetat länge med projektet.

Vattenparken ingår i ett omfattande EU-projekt (LIFE IP Rich Waters) som omfattar flera delprojekt i länet, med syfte är att förbättra vattenkvaliteten i sjöar och vattendrag.