Foto: Oliver Willskytt, Norconsult

Nu kan fler elever återvända till anrika Backaskolan

Sedan starten 1897 har Backaskolan varit en central plats för undervisningen i Backa i Göteborg, och en bra start på barn och ungas resa genom livet. Norconsults konstruktörer vann uppdraget att projektera om-, ny- och tillbyggnationen för stora delar av skolan, när den skulle rustas upp och anpassas för att kunna ta emot fler årskurser.

Backa växer och förändras och när stadsdelsnämnden beslutade om ny skolorganisation behövde Backaskolan byggas om och anpassas från en F-5 skola till en F-6 skola. Norconsult vann uppdraget att projektera inför ombyggnationen.

- Vårt team haft ett nära samarbete med entreprenören under byggnationstiden för att lösa problem och åtgärda skador som upptäckts under byggets gång, säger Karl Nilsson, konstruktör på Norconsult. Bland annat har syllar i en av de befintliga skolbyggnaderna visat sig vara fuktskadat och behövts bytas ut i sin helhet, fortsätter han.

Delar av hus B har rivits och ersätts med en helt ny utbildningsbyggnad i två våningar på ca 2 100 kvm. I den nya byggnaden finns nu moderna undervisningslokaler, nytt storkök, matsal samt lokaler för elevhälsa och administration.

- En stor utmaning i projektet har varit att flera av de befintliga byggnaderna är över 100 år gamla och att förstärkningsåtgärderna fått anpassas därefter. Till exempel så hade takstolar permanenta nedböjningsskador och behövde förstärkas för att klara dagens byggnormer, förklarar Karl.

Höstterminen 2021 stod ombyggnationen klar och Backaskolan kunde välkomna fler elever till nya och fräscha lokaler.