Ny dansbana vid Ribersborg

I höjd med kallbadhuset vid Ribersborg strand har det länge funnits en temporär dansbana sommartid. År 2020 blev året då dansbanan skulle bli permanent. Norconsult fick därför i uppdrag att utreda gestaltningen för det nya trädäcket.

Ribersborg är Malmös mest besökta strand med närhet till stadsliv. I anslutning till kallbadhuset finns också trädäcket som i många år fungerat som dansbana när kvällen smyger sig på. Norconsult fick i uppdrag av Malmö stad att utreda utformningen då trädäcket skulle blir permanent.

- Inledningsvis gjordes en mindre utredning där vi även tog fram till gestaltningsskisser för dansbanans form och funktion, berättar Åsa Hadmyr, uppdragsledare på Norconsult. Förutom närhet till strand och bad ligger dansbanan nära gång- och cykelstråk, kiosk och lekplats som ligger öppen och synlig från många håll. Det blev därför viktigt att skapa ett trädäck och dansbana som är funktionell och flexibel i sin användning med eller utan evenemang, fortsätter hon.

Resultatet blev en sammanhängande struktur av trä med tillhörande scen, dansgolv och sittplatser. Sittgradängerna fungerar som åskådarplatser vid dans men också vila, umgänge, sol och picknick vid alla tillfällen. Lösningen är också tillgänglighetsanpassad och noga utformad för att ta vara på markens höjdskillnader – där placeringen av sittgradänger, scen och ramp dessutom följer solens rörelse över dagen.