Illustation från visionen "Norr är hemma för mig".

Ny vision lyfter framtida livsmiljöer i norr

Utlysningen ”Visioner i Norr” sätter fokus på framtidens livsmiljöer i Norr- och Västerbotten. Bland projektdeltagarna finns Norconsults Christina Eneris som tillsammans med sitt team har tagit fram en framtidsvision för det de kallar för Bothniadalen.

”Visioner i norr” är en öppen utlysning där multidisciplinära team bjuds in för att skissa på visioner för framtidens livsmiljöer i Kiruna, Gällivare, Boden, Luleå, Skellefteå och Umeå. Syftet är att visa vägen till nyskapande livsmiljöer som värnar om människa och miljö och skapa engagemang i den gröna omställningen. Det pågår just nu flera satsningar i norr, bland annat inom grön industri. Kommunerna har därmed stor potential att bli internationella förebilder vad gäller klimatomställningen och skapandet av attraktiva livsmiljöer.

Christina Eneris, civilingenjör inom samhällsplanering på Norconsult, är en av deltagarna i ett tvärdisciplinärt team som inom ramen för utlysningen tagit fram framtidsvisionen ”Norr är hemma för mig”.

– Vår vision handlar om regionens olika platser och unika förutsättningar. Detta är ett område där samhället fullt ut har ställt om för multilokalitet, alltså att människor är rörliga i förhållande till boende, arbete och fritid. Hur kan man dessutom få de olika platserna närma sig varandra? Dels geografiskt, till exempel med hjälp av utvecklad infrastruktur. Men också kulturellt och mentalt, säger hon.

Christina Eneris menar att det finns en tradition av nomadliv i området. I visionen tillåts det urbana, det rurala och naturen att växa utifrån sina egna förutsättningar.

– Vi menar att framtidens bebyggelse varken är urban eller rural, den är rurban. Och framförallt naturcentrerad. I vår vision vill vi komma ifrån gränsdragningar mellan platser med olika typer av intensitet och funktion. Framtiden kan bestå av en högintensiv naturcentrerad rurbanitet. Eller en lågintensiv naturcentrerad rurbanitet.

Många samhällsinstitutioner i området är idag fokuserade på centralisering och urbanitet för tillväxt. Men Christina Eneris menar att livet som levs där är mer mångfasetterat än så och att samhället behöver anpassa sig till en större mångfald av livsmiljöer. Annars skapas en onödig motsättning mellan det urbana och rurala där livsmiljöer ställs mot varandra, stad mot land, natur mot industri.

– För att inte splittra eller sprida ut regionen behöver vi hitta nya sätt att styra och planera regionen mer holistiskt. Regionens attraktionskraft ligger i att den är både rural, urban och naturcentrerad på samma gång. Det är en unik kvalitet som vill vi stärka. Vi hoppas att vi kan sporra beslutsfattare och aktörer att att fördjupa sig i frågorna och skapa förändring, säger hon.

Teamets förhoppning är att visionen kan användas som ett inspirationsmaterial och som en bank av idéer att ta med in i framtidens regionplanering. Materialet kan användas som helhet men den som vill kan också plocka delar som kan användas för den inriktning man redan har.

– Vi hoppas att vi kan bidra till en ännu starkare region som utgår ännu mer från de naturliga förutsättningar, kvalitéer och de människor som finns här, säger Christina Eneris.

Om projektet

Utlysningen ”Visioner i Norr” är inspirerad av EU-initiativet New European Bauhaus, som går ut på att uppmuntra arkitekter, designers, ingenjörer, kreatörer, konstnärer, forskare och studenter att ta sig an utmaningen att skapa vackra, hållbara och inkluderande livsmiljöer.

Bakom utlysningen står Rådet för hållbara städer genom Boverket, ArkDes, Energimyndigheten, Vinnova och Formas och tillsammans med de sex kommunerna.

Materialet slutredovisades den 20 maj. Du hittar visionen i sin helhet här: https://www.lulea.se/download/18.111dcb97180cdabe37b21b8/1652945407861/Visioner I Norr - Norr Är Hemma För Mig - Team Nordic Future.pdf

I teamet Nordic Future ingår utöver Christina Eneris följande personer:

  • Björn Ekelund, Warm in the winter
  • Nisse Örnberg, Warm in the winter
  • Eric Guidice, EGA arkitekter
  • Gustav Magnusson, EGA arkitekter
  • Camilla Fransson, AFRY
  • Lia Ghilardi, Lia Ghilardi/Univeristy College London
  • Lisa Torell, Lisa Torell