Mölndal

Nytt ramavtal inom stadsutveckling till Norconsult

Norconsult har tecknat ett ramavtal med Mölndals stad gällande multidisciplinära uppdrag inom stadsutveckling.

Ramavtalet kommer omfatta allt från förprojektering till bygghandling och detaljprojekteringar inom, och till viss del även utanför, Mölndals geografiska gränser.

– Vi kom på första plats som generalkonsult och kommer därmed få alla avrop i första hand. Uppdragen kommer innebära ett brett samarbete inom bolaget eftersom det involverar flera av våra olika divisioner. Det kommer även involvera digitalisering och hållbarhet, vilket är viktiga satsningar både för oss och Mölndals stad, säger Hakar Sadi, affärsutvecklare på Norconsult.

Inom delområdet generalkonsult ingår teknikområdena uppdragsledning, mark, VA, mätning, geoteknik, landskap, belysning, BAS-P, trafik, miljö och riskanalys. Norconsult blev dessutom rangordnade som nummer två inom delområden som rör mer renodlade uppdrag inom belysning och landskap.

Avtalet trädde i kraft den 1 mars och gäller i fyra år.

  • Cecilia Köljing

    Presskontakt

  • Kontakta oss