Nytt verktyg för inkluderande kulturmiljöer

Nu finns en handbok för dig som vill skapa tillgängliga kulturmiljöupplevelser för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Med enkla verktyg öppnas nya möjligheter för en målgrupp som ofta exkluderas.

Krav på tillgänglighet och själva begreppet tillgänglighet associeras oftast med fysiska anpassningar av byggnader och miljöer. För personer med intellektuell funktionsnedsättning ser behoven annorlunda ut och det krävs andra anpassningar – ofta knutna till hur man hanterar sinnesintryck, nya platser och upplevelser.

Hur man ökar tillgängligheten och rent praktiskt stöttar den här målgruppens behov är vita fläckar på kunskapskartan i stora delar av samhället. Det är ett problem, även för kulturmiljöaktörer som ska bidra till allas rätt att uppleva det de har att erbjuda. Men nu finns ett stöd, i form av en handbok som har tagits fram av det Vinnova-finansierade projektet INKULT.

Med testbäddar i Visby, Kramfors och Spånga har man tillsammans med kulturmiljöaktörer och personer i målgruppen provat ut och dokumenterat ett antal enkla verktyg. Konkreta insatser som varken kräver stora resurser eller förkunskaper, men gör stor skillnad för målgruppen

– Projektet är ett litet steg för kulturmiljöanpassning men ett stort steg för besökare med intellektuella funktionshinder säger Hans Antonson som är projektledare för handboken och senior forsknings- och utvecklingsstrateg inom kulturmiljö på Norconsult.

Verktygen består av konkret metodstöd kring hur man jobbar med bland annat bildstöd, berättelsetekniker och förberedelsematerial. Just möjligheten att förbereda sig inför nya upplevelser är särskilt viktigt för den här målgruppen.

Handboken finns nu som en nedladdningsbar pdf och är fri för alla att använda. Verktygen utgår från kulturmiljöer men är applicerbara även på andra verksamheter. Bakom projektet står företagen Living Cities och Norconsult tillsammans med Kramfors kommun, Region Gotland och Stockholm stad.

Handboken finns för nedladdning här: http://www.se.livingcities.se/inkult.html

Här kan du se en kort film om handboken: INKULT - inkluderande kulturmiljöer | Kramfors kommun