Illustration: Rebecca Elfast

Omtag efter Pandemin

Den pågående pandemin har fått stora delar av ekonomin att gå i stå. När hjulen kan börja rulla igen kommer det att krävas fler insatser än regeringens krispaket för att stimulera ekonomin så att den åter tar fart. Men vilken typ av omstart bör Sverige göra? Norconsult VD Ljot Strömseng ger sin syn på omtaget efter pandemin tillsammans med samhällsbyggare från politiken, näringslivet och akademin.

Sveriges ekonomi och företagsverksamhet har påverkats kraftigt av pandemin. Vissa branscher har kunnat fortsätta nästan som vanligt, men många andra branscher fick se sin verksamhet gå ner till nära noll nästan över en natt.

Samtidigt befinner vi oss i ett läge där det länge har stått klart att vi behöver ställa om till ett hållbart samhälle. FN har satt upp globala hållbarhetsmål för det kommande decenniet, och i princip samtliga länder i världen har i Parisavtalet förbundit sig att kraftigt och långsiktigt minska sin miljöpåverkan de närmaste åren.

– Om det överhuvudtaget finns något bra att säga om pandemin, så är det att den har gett oss ett gyllene tillfälle att skynda på den hållbara omställningen. Eftersom vi ändå kommer att behöva pumpa in pengar för att stimulera och få igång ekonomin igen borde vi passa på att starta om på ett bra sätt, säger Ljot Strömseng, vd för Norconsult.

Han menar att det förmodligen kommer att krävas mer investeringar för att göra det han kallar för en ”grön omstart”. Om detta ger Ljot sin syn på i ”Norconsult Idag” tillsammans med Thomas Erséus (vd för Almega), Mats Persson (riksdagsledamot för Liberalerna) och Tomas Kåberger (professor i industriell energipolicy på Chalmers).

Läs hela artikeln här