Visualisering: Norconsult

Planeringsmetodiken som främjar social hållbarhet i Vårby

Social hållbarhet som en kärnfråga och en systematiskt driven arbetsprocess blev framgångsreceptet för Norconsult i arbetet med att ta fram en ny utvecklingsplan för Vårby.

Att underlätta vardagen, tillföra värden och öka livskvaliteten var en del av målbilden när Linda Hartzell, Carl Henrik Barnekow och deras kollegor fick i uppdrag att vara process- och designstöd till Huddinge kommun vid framtagandet av en ny utvecklingsplan för Vårby.

- Här finns många fina kvaliteter men även utmaningar i form av bland annat dominerande trafikbarriärer och en osammanhängande bebyggelsestruktur. Området präglas även av en del sociala utmaningar, därför har social hållbarhet varit en kärnfråga genom hela processen, berättar Linda.

En vision för Vårby fanns sedan tidigare. Nu behövdes stadsbyggnadsstrategier för att konkretisera hur orden kunde bli form. Linda och Carl-Henrik ledde tillsammans processen och det kreativa arbetet med en projektgrupp från kommunen, underkonsult och en referensgrupp. En för projektet anpassad form av processmetoden Design Thinking skapade samsyn, förtroende och en tydlighet som uppskattades mycket av hela arbetsgruppen.

- Design Thinking är en erkänd procesmetod inom flera branscher och en mycket bra utgångspunkt för ett uppdrag av denna komplexitet, berättar Linda. Vi har utgått från tre faser; förstå, utforska och konkretisera. I detta fall handlade det om att förstå genom att ta fram stadsbyggnadsstrategier, utforska möjligheterna i ett antal workshops och skissmöten och slutligen konkretisera strategierna i en fysisk stadsstruktur, fortsätter hon.

Utvecklingsplanen syftar till att skapa förändringar och tillägg i stadsstrukturen som ska underlätta vardagen, tillföra värden och öka livskvaliteten för människorna i Vårby. Den ska även visa viljeinriktningen och ambitionen för området och vara vägledande till år 2050 och framåt.

- Det har varit ett utmanade, roligt och mycket utvecklande projekt med mycket hög ambitionsnivå – ett drömprojekt på många sätt, säger Linda. Ett mycket fint samarbete med vår beställare och kollegorna på Norconsult som bidragit till en utvecklingsplan som ger ökad trygghet och livskvalitet för kommuninvånarna, avslutar hon.

Läs mer om projektet här