Foto: Magnus Zetterlund, Norconsult

Saras exjobb prisades på Bergdagarna 2019

Under den välbesökta branschdagen Bergdagarna delar Svenska Bergmekanikgruppen ut pris för bland annat årets bästa exjobb. Årets pris tilldelades Norconsults Sara Suikki, som arbetar som bergmekaniker i Luleå.

Stipendiet på 7000 kr delas ut årligen i syfte att locka fler studenter och framtida yrkesverksamma inom bergmekanik. Sara blev både förvånad och glad när hon fick beskedet om vinsten.

- Jag visste inte om att jag var nominerad, berättar Sara. Det var en av universitetslektorerna på LTU som hade nominerat mig, så det var lite oväntat, fortsätter hon.

En enad jury betonade att arbetet var omfattande och välgjort, och konstaterade att det var en solklar vinnare av priset bland flera andra nominerade.

Stort grattis önskar vi till Sara!

Juryns motivering

Priset utdelas till den student vid svenskt universitet som under det gångna året presterat ett examensarbete av hög kvalitet där fokus ligger på bergmekanik.

Sara har studerat brytning av en del av malmkroppen i Bolidens gruva i Tara, Irland, där en alternativ brytningsmetod övervägs. I examensarbetet har Sara analyserat stabiliteten vid brytning och tagit fram riktlinjer för dimensioner på brytningsrum och pelare, baserat på omfattande numeriska analyser i 2D och 3D. Indata har baserats på kartering och klassificering av bergmassan, och modellerna har kalibrerats mot observerade instabiliteter. Arbetet har stort värde för Boliden för deras fortsatta arbete med brytningsplanering av denna del av gruvan.

Läs mer om Saras examensarbete här