Foto: Borås Energi & Miljö

Sobackens nya avloppsreningsverk är invigt - möjliggör tillväxt för Borås

Nu har Energi- och Miljöcenter i Borås, med ett nytt avloppsrenings- och kraftvärmeverk, invigts. Avloppsreningsverket Sobacken är den sista pusselbiten på plats, där Norconsults specialistkompetens inom process, biogas och miljö har tagit projektet i hamn.

Med ett nytt avloppsreningsverk och biobränslebaserat kraftvärmeverk har nu Kretsloppsstaden i Borås uppgraderats till nästa generation, som möjliggör den tillväxt som Borås stad behöver.

- Det är fantastiskt att få se anläggningen vi skissat på och varit med i hela projektfasen färdigställas, säger sektionschef Jan-Olof Nilsson. Många duktiga medarbetare och spännande utmaningar har präglat resan, och det är kul att äntligen få se resultatet av vårt arbete, fortsätter han.

Norconsult har arbetat med Sobackens avloppsreningsverk och biogasanläggning sedan starten år 2015, och har tagit fram förfrågningsunderlag, stöttat beställaren under anbudstid och utvärdering samt anlitats som projektledare under hela entreprenadtiden. I maj 2018 driftsattes avloppsreningsverket, och kommer att gå i kommersiell drift under 2019.

Den officiella invigningen av Sobacken gästades av inte mindre än två ministrar: Anders Ygeman, energi- & digitaliseringsminister, och Jennie Nilsson, landsbygdsminister.

Läs mer om Norconsults arbete med Sobacken här