Farah Al-Aieshy, VD för Norconsult Sverige
Farah Al-Aieshy, VD för Norconsult Sverige

Stark start på 2023 för Norconsult Sverige

Norconsult Sverige fick en stark start på 2023 trots ett oroligt omvärldsläge och turbulent ekonomiskt klimat. Under första kvartalet ökade både nettoomsättning och EBITA.

Under årets första kvartal ökande Norconsult Sveriges nettoomsättning, det vill säga bolagets egen produktion, till 363 MSEK (314) vilket innebär en ökningstakt på 15,4 procent.

EBITA uppgick till 61 MSEK (44), vilket innebär en resultatförbättring på 37 procent och EBITA-marginalen steg följaktligen från 14,2 till 16,8 procent. Kvartalet innehöll åtta fler arbetstimmar än motsvarande period föregående år och denna kalendereffekt hade en positiv effekt på EBITA motsvarande 6 MSEK. Samtliga divisioner ökade sin nettoomsättning och bidrog till det starka resultatet.

– Det är en styrka att samtliga delar av verksamheten bidrar, i synnerhet i dessa tider av osäkerhet. Att vi dessutom ökar lönsamheten samtidigt som vi växer helt organisk är mycket väl presterat av våra medarbetare. Det är ett fint kvitto på såväl attraktionskraft som hållbart ledarskap, säger Farah Al-Aieshy, VD för Norconsult Sverige.

Nyligen öppnade Norconsult Sverige ett nytt kontor i Boden. Nyetableringen är led i bolagets strategi om att ligga nära marknaden, ha en tvärfacklig närvaro i hela landet och vara väl förberedda för den lokala samhällsutvecklingen.

I början av året beslutade Norconsults medarbete, tillika ägare, att bolaget ska börsnoteras, något som troligen kommer ske under fjärde kvartalet 2023.

Under april genomfördes den årliga koncerngemensamma hållbarhetsveckan med syfte att inspirera, dela och bygga kunskap. Genom ett 60-tal webbinarier på olika teman och tvärs flera teknikområden engagerades kunder, leverantörer och medarbetare runt om i Sverige, Norge och Danmark.