Vagnhall Majorna 1

Sveriges äldsta vagnhall moderniseras – Norconsult gör förstudie

Hur kan man få en spårvagnsdepå från 1920 att funka för dagens behov? Det undersöker Norconsult Sverige i en ny förstudie på uppdrag av Västra Götalandsregionen.

Vagnhall Majorna är den äldsta spårvagnsdepån i Sverige som fortfarande är i bruk. Byggnaden som är byggd i etapper från 1920 har en speciell plats i många Majornabors hjärta men är inte längre helt praktisk, vare sig utifrån logistik eller arbetsmiljö. Norconsult har därför fått i uppdrag att i en förstudie undersöka hur den kan göras mer ändamålsmässig utifrån verksamhetens behov.

Uppdraget startade förra året med utredningar och skisser och snart kopplades även Norconsults bebyggelsantikvarier in. En antikvarisk förundersökning kom fram till att byggnaden har ett särskilt värde med kvalitéer och karaktärsegenskaper som behöver beaktas.

– Det handlar bland annat om ett kulturmässigt värde i själva volymerna och taklandskapet, men också i olika kakelpartier och fönster. Vi vill försöka behålla uttrycket och ta fram det fina som finns i byggnaden men samtidigt anpassa den till moderna behov, säger Ellen Siesjö, arkitekt och uppdragsledare på Norconsult.

Mer visuellt tillgänglig

Själva vagnhallen ligger långt ifrån gatan vilket gör att förbipasserande sällan ser vad som finns där inne. En del av förslaget är att öppna upp byggnaden och göra den mer visuellt tillgänglig för förbipasserande.

– Det finns en stor öppen plan framför byggnaden där vagnarna står uppställda. Där vill vi närma oss gatan med hjälp av skärmtak och göra något som vänder sig mot och tar tag i gaturummet lite mer, och inte bara känns som ett asfaltshav. Om man till exempel bygger portar med glasade partier så får man bättre kontakt med gatan, säger Ellen Siesjö.

Nya tider och nya utmaningar

Vagnhallen har en strategiskt viktig placering och är svår att flytta. Staden har dock växt sedan den byggdes, det ligger numera bostäder runt hela byggnaden vilket komplicerar en utbyggnad. Fokus har därför varit att skapa mer yta åt den befintliga byggnaden, att bland annat genom att bygga till hallen på baksidan, samtidigt som man så långt det är möjligt bevarar befintliga tegelfasader inomhus.

– En utmaning är förstås att få Vagnhall Majorna att kännas som en del av staden och stadsdelen. Vi har även tittat på hur vi kan förbättra situationen för boende i området vad gäller exempelvis vad gäller störande ljud från verksamheten, säger Ellen Siesjö.

Uppdraget utförs på uppdrag av Västra Götalandsregionens fastighetsförvaltning som äger och förvaltar vagnhallen. Detta i tätt samarbete med bland andra Göteborgs Stad, Västtrafik och Göteborgs Spårvägar.

– Vi tar in åsikter från allt från förare till driftspersonal, verkstadspersonal och lokalvårdare. De har bred erfarenhet och kommer med viktig input om hur vi få bort de värsta flaskhalsarna. Det är nya tider och nya utmaningar som behöver vägas in, bland annat måste det göras plats för de nya 45 meter långa spårvagnarna, säger Ellen Siesjö.

Förstudien planeras vara klar innan årsskiftet.

  • Cecilia Köljing

    Presskontakt

  • Kontakta oss