Foto: Norconsult

Topplacering för Norconsult - fjärde året i rad!

Cinodes årliga jämställdhetsundersökning för konsultbranschen visar att Norconsult har högst andel anställda kvinnor bland företagen inom samhällsbyggnad. Ett medvetet arbete kring kultur och karriärvägar som inkluderar alla är nyckeln, menar Norconsults HR-chef Charlotte Wikman.

Cinnodes undersökning omfattar könsfördelningen inom IT-, management- och teknikkonsultbolag, och lyfter fram statistik för både branschens medarbetare och styrelser.

I årets undersökning hamnar Norconsult på en 6:e placering på listan med 42% anställda kvinnor i företaget, en bra bit från 1:an Complyits 85 % - men fortfarande bäst bland teknikkonsultföretagen.

För Charlotte Wikman, HR- chef på Norconsult, är placeringen ett resultat av ett medvetet arbete kring rekrytering som bottnar i företagets inkluderande kultur.

- Genom aktiva beslut har vi uppmuntrat fler kvinnor till att ta ledande positioner, vilket i sin tur gynnar vår rekrytering som är en förutsättning för vår tillväxt. Vår företagskultur gör att många trivs och därför har vi också en låg personalomsättning. Vi rekryterar, och framförallt behåller kvinnor på vår arbetsplats, fortsätter hon.

Att Norconsult blir bäst i branschen för fjärde året i rad är dock ingen anledning att luta sig tillbaka. Snarare belyser det vikten av ett fortsatt aktivt kulturarbete, och att det måste påbörjas i ett ännu tidigare skede för att fånga upp nästa generation.

- Där kan vi lära oss av toppskiktet i undersökningen och jobba på att påverka de yngres karriärval tidigare än under de sista åren på eftergymnasiala studier, för att de ska se möjligheten i oss som en attraktiv arbetsgivare, säger Charlotte.

Arbetet med att främja jämställdheten på Norconsult är ett ständigt pågående arbete, som förutom i Cinodes undersökning visar sig i medarbetarundersökningarna, där möjligheten till karriärutveckling oavsett kön och föräldravänlighet får toppbetyg även detta år.