ASES bygger på att solfångare kopplas till vattenslingor isolerade av stenmjöl. På bilden ser vi slingor som placerats i marken innan de grävts ned. När solen sedan lyser värms vattnet i slingorna upp och stenmjölslagret blir successivt varmare. ASES kan således värma upp ett nordiskt hus även på vintern då soltimmarna är få. Foto: Jan-Erik Eskilsby

Två patent som lagrar solens energi

Solenergi anses vara en av de mest klimatvänliga energikällorna, men hur löser man energibehovet när solen inte lyser? Med Norconsults patenterade energilagringssystem har det blivit möjligt att lagra solenergi över en längre tid – utan dyrbar och miljöbelastande batteriteknik.

För att minska vår klimatpåverkan är det nödvändigt att ställa om från fossila bränslen till förnybar energi. I de nordiska länderna har vi dessvärre begränsade möjligheter vad gäller nyttjandet av solenergi. När behovet är som störst under vintern, har vi få soltimmar. För att lösa problemet har Norconsult tagit fram ett energilagringssystem som kallas ASES, Active Solar Energy Storage. Under 2019 blev det patenterat i hela Europa.
– Med ASES kan man lagra energi under sommarhalvåret för att sedan använda den när den behövs, under vintern. Möjlighet att lagra solenergi så länge är helt unikt, berättar Marcus Rydbo, affärsområdeschef Arkitektur & Samhällsplanering.
Systemet bygger på att solfångare kopplas till vattenslingor som leds ner i ett isolerat lager av stenmjöl, som placeras i marken under eller bredvid huset. När solen lyser värms vattnet i slingorna upp och stenmjölslagret blir successivt varmare. Även en del av marken under lagret värms upp.
Lagret når en maxtemperatur på cirka 23 grader någon gång i september. Då har det värmts upp av solfångare hela våren och sommaren. Sedan sjunker temperaturen allt eftersom du plockar ur värmen med hjälp av en värmepump. När solen börjar lysa i mars, stiger värmen långsamt igen, fortsätter Marcus Rydbo.

Solenergi på lager
Med ASES använder en byggnad ungefär 14–20 kilowattimmar (kWh) per kvadratmeter och år. Den största byggnaden som har ASES energisystem är Fredrika Bremergymnasiet i Haninge, men det mest talande exemplet är förmodligen en industribyggnad i Bollebygd.

Industribyggnaden som tidigare använde 35 kubikmeter olja motsvarande 350 000 kWh per år, använder nu istället 50 000 kWh el per år av svensk elmix. – Det blev dessutom en stor ekonomisk vinst, i stället för att betala en halv miljon kronor för olja varje år så betalar ägaren 50 000 kronor för el. Men om du inte har använt olja till att värma går det naturligtvis inte att räkna hem investeringen lika snabbt.


Ytterligare ett patent – SolarHouse
Norconsults andra patenterade system kallas SolarHouse och riktar sig till länderna som ingår i Gulfstaterna på den Arabiska halvön. Här är det gott om soltimmar, men för att hålla byggnaderna svala dygnet runt, måste solenergi lagras från dagen till kvällen. Genom att el från solpaneler används till att kyla vatten i en stor ackumulatortank under dagen, kan kyla sedan produceras under natten. – När vi inte får någon el från solcellerna, fortsätter vi att kyla huset genom att låta det kalla vattnet cirkulera i luftkonditioneringssystemet. Det går fortfarande åt lite el till att köra pumparna, men det är försvinnande lite, berättar Marcus Rydbo.

Men så länge elen i Gulfstaterna är billig finns ingen efterfrågan.
– Vi hoppas att de ska vara mer försiktiga med sin el i framtiden, och sätta ett högre pris. Går priset upp så kommer det här systemet att vara väldigt intressant, avslutar Marcus Rydbo.