Foto: Pixabay

Vattenverk ställer krav på grundlig utredning

Unik kulturmiljö, miljöhänsyn och grundvattenbildning. Norconsult utreder förutsättningarna för Uppsalas nya vattenverk – och det är många frågeställningar att ta hänsyn till.

Det som kallades en lokaliseringsstudie för Uppsalas tredje vattenverk visade sig vara ett komplext uppdrag. I dagsläget arbetar både erfarna vattenkemister, miljö- och landskapsutredare, hydrogeologer, geotekniker och projektörer med frågeställningar kring hur ett framtida vattenverk skulle kunna se ut och vara beläget. Det finns mycket att ta hänsyn till, såsom grundvatten och infiltration, risk- och sårbarhet och inte minst Uppsalas känsliga kulturmiljö.

Norconsults VA-projektör, Anna Johansson, och Bo Berghult på team VA-teknik & Process, ingår i projektets kärngrupp.

– Det är väldigt många discipliner från Norconsult som är inblandade i det här projektet. Dels olika kontor i Sverige, men även ett par norska kontor, berättar Anna Johansson.

För att ringa in frågor som man behöver titta vidare på, har man använt sig av Norconsults så kallade innovationsprocess. Under en två dagar lång workshop, spånade kompetenser inom Norconsult och Uppsala Vatten tillsammans. Enligt Bo Berghult innebar det ett lyft för projektet.

– Innovationsprocessen gjorde att projektet tog nya vändningar och blev brett förankrat hos beställaren.