Illustration Hållbarhetsveckan

Hållbarhetsveckan 2024

"Kunskap växer när den delas." Det är kärnan när Norconsult arrangerar Hållbarhetsveckan för fjärde gången den 22 till 26 april.

Veckan innehåller över 50 webinarier med våra interna proffs på temat social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Alla föredrag är digitala och täcker in ett brett spektrum av hållbarhetsrelaterade ämnen från uppdrag inom bygg, fastighet och arkitektur, transport, vatten, industri, förnybar energi, samhälle och stadsutveckling i Sverige och Norge. Veckan inleds med ett panelsamtal om hållbarhet och artificiell intelligens och avslutas med reflektioner kring vilken kompetens som är viktig för att vi som konsulter och arkitekter ska kunna bidra till det gröna skiftet.

Skräddarsy din hållbarhetsvecka utifrån dina intressen genom att anmäla dig nedan!

Måndag 22 april

Tisdag 23 april

Onsdag 24 april

Torsdag 25 april

Fredag 26 april

  • Lina Ahlm

    Miljösamordnare

  • Kontakta oss