Bedömning gällande rasrisk från bergsslänter

Norconsult har fått i uppdrag av Trafikverket att inspektera bergsslänter längs vägar i Västsverige och Värmland. Syftet är kontrollera säkerheten och bedöma risken för ras och nedfall av stenblock på vägarna.

Uppdraget omfattar cirka 1 100 inspektioner under 2024 och ungefär lika många under kommande två år. Det finns även option på ytterligare ett stort antal inspektioner varje år. Enligt bestämmelser ska bergsslänter i anslutning till det allmänna vägnätet inspekteras var sjätte år. Syftet är att bedöma säkerheten och förhindra ras eller blockutfall innan de sker.

 

 

  • Bernhard Gervide Eckel

    Affärschef, Jord, Berg & Grundvatten

  • Kontakta oss