Norconsult har en oberoende visselblåsarkanal (Norconsult Speak Up) där medarbetare kan anmäla överträdelser eller misstankar om överträdelser av lagar, föreskrifter eller Norconsults etiska riktlinjer. Medarbetare som anmäler i god tro, med oro för att det förekommer brott mot lagar, förordningar eller etiska riktlinjer på Norconsult, ska inte bli föremål för sanktioner. Ett visselblåsarärende kommer att behandlas konfidentiellt och följas upp diskret och noggrant.

 

Ett visselblåsarärende ska registreras i Norconsult Speak Up.

 

Speak Up (deloitte-halo.com)

 

Speak Up sköts av Deloitte Advokatfirma AS (nedan kallad Deloitte), på uppdrag av Norconsult koncernen. Alla ärenden tas på allvar och du får en bekräftelse från en advokat på Deloitte med ansvar för Norconsults visselblåsarfunktion, så snart det är möjligt, och senast inom 24 timmar från att du skickat in din rapport.