Belysningsprojekt2

Identitetsskapare och trygghetsfaktor – mjukare värden genomsyrar offentlig belysning

Tidigare har offentliga belysningsfrågor handlat mycket om tekniska aspekter. Men i och med ljusdesignens intåg och mer kunskap har mjukare värden tagit sig in i utomhusbelysningen. Här berättar en av Norconsults belysningsexperter om tre vitt skilda projekt som lyser upp novembermörkret.

Rätt ljus på rätt plats vid rätt tidpunkt. Det är något av en devis för ljusdesign. I takt med ökad medvetenhet och kunskap börjar belysningen hamna på en mer mänsklig skala i både stolphöjd och ljusnivå.

– Fokus har alltmer blivit att man tar hand om de oskyddade trafikanterna. Man tänker också mer på hållbarhet, det ska vara ekologiskt, ekonomiskt och social hållbart: vad ska belysas, vad behöver vi inte belysa, hur kan vi spara energi och hur lägger vi upp det för att inte störa exempelvis djurlivet på platsen, säger Jan-Erik Wallerstedt, gruppledare för belysning på Norconsult.

Norconsult arbetar med många olika belysningsprojekt med vitt spridda syften och beställare. Det kan exempelvis handla om belysningsprogram, något som belysningsgruppen nyligen har tagit fram i samarbete med bland andra landskapsarkitekterna på Norconsult. Belysningsprogrammet är beställt av Härryda kommun och sätter en standard för hur belysningen ska se ut och utföras i kommunens olika områden.

– Det fungerar som styrdokument och sätter ramarna för gestaltning, utformning och teknik samt knyter belysningen till det som identifierar en viss plats eller område. Det kan handla om att man betonar en centrumdel med specialstolpar eller att man knyter an tids- och färgmässigt, säger Jan-Erik Wallerstedt.

Ett annat projekt gäller det nya bostadsområdet Fixfabriken i Göteborg. Norconsult har projekterat både utemiljö och belysning i en stor del av området.

– Belysningen är en viktig del för att skapa identitet åt platsen, såväl under dagen som under dygnets mörkare timmar. Ledstjärnan har varit att knyta ihop det nya området med det som finns runt omkring, till exempel Sveriges äldsta vagnhall och närheten till vattnet och hamnen, berättar Jan-Erik Wallerstedt.

Men det handlar inte bara om estetik och identitet. Trygghetsaspekter är också viktiga.

– Det ska vara en trevlig miljö att vistas i även när mörkret kommer. Vi har jobbat med styrningsmöjligheter vilket gör att ljusnivån kan justeras med hjälp av stadens styrsystem. På så vis kan man öka och minska ljusnivån så att den är kraftfull när många hämtar barn på skola och förskola och sedan mer dämpad på kvällen, säger Jan-Erik Wallerstedt.

Ett tredje projekt där man också jobbat mycket med styrning av ljus handlar om armaturbyte på alla större trafikleder och trafikplatser runt Göteborg på uppdrag av Trafikverket. Norconsult har utfört belysningsberäkningar för att se hur mycket ljus som krävs och sedan styrt nivåerna utifrån det enligt Trafikverkets krav.

– När trafikflödet är lågt minskar nivån för att sedan öka när det är som högst. På så vis säkrar vi upp tillgänglighet och säkerhet, samtidigt som vi väger in miljöaspekter och inte använder mer ljus och energi än vad som faktiskt behövs, säger Jan-Erik Wallerstedt.

  • Cecilia Köljing

    Presskontakt

  • Kontakta oss