Visionsbild över Sallerupsvägen i Malmö. Bild: Norconsult

Norconsult får fortsatt förtroende för busslinjer i Malmö

Norconsult har vunnit ytterligare ett uppdrag kopplat till storstadspaketet i Malmö som ska bidra till hållbart resande i storstadsregionen.

Storstadspaketet innebär en satsning på hållbar stadsutveckling i Malmö och innehåller bland annat en utbyggnad av kollektivtrafik, cykelbanor och bostadsbestånd. En del i detta gäller utformningen av kollektivtrafikstråk för elektrifierade busslinjer. Norconsult, som har jobbat i projektet sedan 2020 och tidigare utformat tre av fyra delsträckor för linje 4, har nu vunnit ytterligare ett uppdrag. Denna gång gäller det MEX-linje 8 längs Eriksfältsgatan.

– Vi är jätteglada över att få vara en del av det fortsätta arbetet. Dels eftersom projektet har präglats av ett bra samarbete, dels eftersom det är roligt att få vara med och utforma de centrala delarna av staden. Det är utmanande och kräver kompromisser och smarta lösningar som kan göra stor nytta för många personer, säger Jonas Bengtsson, uppdragsledare på Norconsult.

Tillsammans med kollegor inom trafik, landskap, VA, miljö, markmiljö, fältgeoteknik, visualisering och stadsbyggnad kommer projektgruppen på fyra personer ta sig an de tidiga skedena i projektet.

– Vi har ansvar för förprojektering, förstudier och kalkyl. Det är en lång lista med aspekter som behöver kartläggas för att vi ska kunna lösa helheten: hur ska bussarna få bästa möjliga framkomlighet, vad behöver byggas om, vilka angränsande gator behöver anpassas, hur skapar vi en trygg miljö att vistas i, hur kan vi förbättra för cyklister? säger Jonas Bengtsson.

Arbetet drar i gång under hösten 2022 och kommer resultera i översiktliga utformningsförslag som ska levereras efter sommaren 2023.