Bild på järnvägsspår och signalljus
Jularbo bangård innan ombyggnad

Norconsult höjer kapacitet på Godsstråket genom Bergslagen

Norconsult har vunnit ett uppdrag som fokuserar på Godsstråket genom Bergslagen och syftar till att förbättra kapaciteten och effektiviteten längs sträckan. Med förlängning av driftplatsen Jularbo, förbättrade spårväxlar och signalreglering av industrispåren, kommer projektet möjliggöra mötesmöjligheter för längre tåg och ökad hastighet.

Godsstråket genom Bergslagen är en viktig länk för godstrafiken till och från Norrland och Bergslagen. Genom att adressera kapacitetsbrister och öka mötesmöjligheterna kommer projektet att bidra till minskade gångtider och förbättrat godsflöde längs sträckan. Dessutom kommer den ökade hastigheten i grenspåren att främja en smidigare och effektivare trafik.

– Vi ser fram emot att se hur detta järnvägsprojekt i Jularbo kommer att bidra till att stärka godsinfrastrukturen och möta de ökande behoven i framtiden. Det kommer att vara ett viktigt steg framåt för att främja hållbar och effektiv transport genom Bergslagen, säger Tony Strandberg, Affärschef för Järnväg på Norconsult.

Projekteringen ska var klar i november 2025 och byggnation planeras kunna ske under 2026.

  • Cecilia Köljing

    Presskontakt

  • Kontakta oss