Harjagersbadet
Bild från Harjagersbad, ett tidigare samarbetsprojekt mellan bland andra Norconsult och Peab

Norconsult utformar Götenes nya badhus med kommunen och Peab

Götenes gamla simhall har varit stängd under flera år och kommunen har beslutat att bygga en ny. Norconsult är upphandlad arkitekt och kommer utforma det nya badhuset tillsammans med Götene kommun och Peab.

Det nya badhuset ska byggas i Västerby, ett område med bland annat idrottsplats, skola och bostäder.

– Projektet är ännu i ett tidigt skede och fokus är att ta fram volym och innehåll för det nya badhuset som i huvudsak kommer vända sig till barnfamiljer, skolundervisning, rehabverksamhet, seniorer och föreningsliv, säger Lars Ylander, uppdragsledare på Norconsult.

Projektet startade med en gemensam workshop i februari.

– Vi fick en bra skjuts in i projektet och fick ta del av bakgrund och önskemål framåt. Arkitekterna har dessutom varit på plats och tittat på tomten och tagit del av plan- och programskisser, så nu är vi väl rustade, säger Lars Ylander.

Götene kommun har gjort ett förarbete och förankrat projektet internt, utrett badhusets placering, ungefärliga innehåll och viktigast; utrett för vilka målgrupper man bygger det nya badhuset.

– Programskedet beräknas vara klart under våren, då slår vi fast innehåll utifrån målgrupperna och utreder logistik, planlösning och volymhantering på platsen. I efterföljande systemhandlingsskede tittar vi på hur det ska byggas och tar fram de underlag som erfordras till Peab så de kan låsa in sitt riktpris inför produktion och nästa skede, säger Malin Ahlstedt, Affärsutvecklingschef inom badhus på Norconsult och projektchef i uppdraget.

  • Cecilia Köljing

    Presskontakt

  • Kontakta oss