Nygammal idrottsplats berikar föreningslivet i Borlänges närområde

Klubben Djurmo-Sifferbo IF är en idrottsförening med anor från 100 år tillbaka, och är ett självklart forum för barn och ungdomar i Djurås att utöva fotboll, friidrott och gymnastik. Klubbens hjärta är idrottsplatsen, som under 2019 fick ett välbehövligt ansiktslyft med hjälp av Norconsults experter inom mark och landskapsarkitektur.

Hemvisten för Djurmo-Sifferbo IF ligger högt beläget på en sandås mellan Djurmo klack och Mockfjärds höjder, och är ett andra hem för drygt 500 medlemmar inom friidrott, fotboll och gymnastik. Norconsult fick i uppdrag av föreningen och entreprenören att ta fram ett förfrågningsunderlag och bygghandling för att anpassa idrottsplatsen till den nya friidrottssatsningen. Önskemålet var att komplettera ytorna med slägga, diskus, spjut, kulstötning, höjdhopp, stavhopp och löpträning.

- Anläggningen som fanns innan var inte anpassad för allt man ville göra i föreningen. Därför fick vi in en skiss på de aktiviteter som föreningen ville utöka med, och utifrån det tog vi fram bygghandlingar med rätt dimensioner för att allt skulle få plats, säger Pelle Eriksson, uppdragsledare på Team infrastruktur.

Uppdraget utfördes i ett nära samarbete med Norconsults markingenjörer, som fick i uppgift att ta fram en arbetshandling där markytan på den befintliga anläggningen skulle anpassas till de nya aktiviteterna som planerades.

- Att få till logistiken var lite trickigt vissa gånger när många olika idrottsgrenar ska samsas på en begränsad yta, men vi lyckades få fram en bra lösning till slut. Man vill ju inte att längdhopparen ska träffas av kulstötarens kast när de tränar samtidigt, säger Jimmy Hagman, ansvarig markingenjör.

Förutom att anläggningen getts mer utrymme till friidrott har den även utrustats med ett helt nytt utegym, och har även tillgänglighetsanpassats för funktionsvarierade.

- Det är roligt att kunna berika det lokala föreningslivet med en uppfräschad arena där alla kan delta på sina villkor, säger uppdragledare Pelle Eriksson. Innan fanns bara möjlighet till fotboll och viss löpning, nu är det möjligt att utföra en hel sjukamps-tävling om man så vill, fortsätter han.

Uppdraget utfördes i nära samarbete med entreprenören Dala bygg & Betongteknik AB som har sitt säte i Gagnef, en entreprenör Norconsult har ett bra samarbete med främst in om brobyggande.