Foto: Norconsult

Vann arkitekturpris andra året i rad

Norconsult vann Kungsbacka arkitekturpris för bästa stadsmiljö – andra året i rad. De nominerade bidragen väljs ut av en jury, och vinnaren röstas därefter fram av kommuninvånarna i Kungsbacka. Norconsults vinnande bidrag är en vattenkanal med två dammar i Kolla Parkstad.

Strax söder om Kungsbacka centrum växer den nya stadsdelen Kolla Parkstad fram. Området kommer bestå av ca 1100 bostäder, skola, förskolor samt verksamheter och är därmed det största bostadsprojektet i Kungsbackas historia.

Norconsults vinnande bidrag är en vattenkanal med två dammar i Kolla Parkstad. Kanalen övergår i en perennplantering i blå toner som slingrar ner till två dagvattendammar. Målet var att skapa en miljö där de boende kan komma nära vattnet. Det finns därför trädäck, sittplatser och även hoppstenar för områdets yngre invånare.

- Jag tycker fortfarande att det är ett roligt projekt efter att ha arbetat med det under sju år, berättar uppdragsledare Karin Gamberg. Det är tack vare variationen i projektet och samarbetet med kollegor och med vår beställare Kungsbacka kommun, fortsätter hon.

Norconsult har haft i uppdrag att projektera alla anläggningar inom allmän platsmark, från systemhandlingsskede fram till bygghandling. Projektet har omfattat teknikområdena väg, VA, geoteknik, gestaltning, miljö, konstruktion och belysning. Området är mycket plant och markförhållandena är geotekniskt svåra. Det har gjort både geoteknik, höjdsättning och dagvattenhantering inom projektet till en utmaning.

- Det blir därför extra kul och motiverande att se stadsdelen växa fram och se hur fint det blir, avslutar Karin.