GeoRaptor

GeoRaptor optimerar planering av infrastruktur

Med hjälp av metoder med ursprung i militären har Norconsult utvecklat ett innovativt verktyg som förenklar planeringen av komplicerade sträckor och platsspecifika analyser - GeoRaptor (Route Analysis Planning Tool and Representation).

Tidigare har mycket tid och resurser använts för att planera nya sträckor för kraftledningar då kartor och terräng inte alltid stämmer överens. GeoRaptor är en metod för att analysera stora mängder geodata för att hitta den mest framkomliga vägen mellan två punkter på en karta. Metoden använder en viktningsmetodik som tidigare har använts i militära sammanhang för att hantera komplexa uppgifter och utmaningar. Genom att analysera omfattande geografiska data kan vi nu hitta den optimala rutten på kartan. Med GeoRaptor hittar vi den bästa lösningen för både nya kraftledningar, nya vägar och vatten- och avloppsanläggningar.

GeoRaptor tar hänsyn till allmänintresset när vi utvecklar överföringsledningar och motiverar valet för oss. Metoden har också gjort det spårbart vilka alternativa överföringsledningar som avslogs och varför de avslogs, vilket resulterat i en transparent och objektiv beslutsprocess.

- Sofia Gyllenstig, projektledare i Göteborgs Stad

Skärm som visar GeoRaptor

Nytt digitalt verktyg optimerar planering av infrastruktur

Hur hittar man den bästa dragningen för en VA-ledning eller optimal placering av en verksamhet? Norconsults nya GIS-verktyg GeoRaptor väger in olika typer av geodata och ger ett heltäckande underlag för bedömning ur ett helhetsperspektiv.

Läs hela artikeln
  • Johan Sivengård

    Divisionschef Vatten, Infrastruktur & Transport

  • Kontakta oss