Träffa oss här!

Vi vill väldigt gärna träffa dig och prata om vilka möjligheter som finns hos oss, och om en karriär på Norconsult kan vara något för dig. Varje år deltar vi på många karriärdagar på universitet och högskolor i hela landet. Här kan du läsa mer om var du kan träffa oss!

mässmonter, medarbetare

6-7 februari Charm 

8 februari LAVA 

15 februari Branschdagen i Lund

20 februari Byggdialog Dalarna

22 februari Arkipelago i Göteborg 

15 mars Landskapsarkitekturdagen på Alnarp