Var dag förbättrar vi vardagen

På Norconsult arbetar vi tvärfackligt - på riktigt. Här finns ingenting som främjar intern konkurrens. Vår övertygelse är nämligen att de bästa lösningarna kommer från nära samarbete, såväl kollegor emellan som med våra uppdragsgivare. Med vår samlade expertkompetens löser vi uppgiften som ett lag. Det tror vi är grunden till varför vi trivs så bra och varför våra medarbetare väljer att stanna kvar hos oss. Att få tid och stöd och känna sig sedd och behövd. Och naturligtvis att få göra något viktigt på riktigt.

Medarbetare på Norconsult

Kultur & arbetsmiljö

Norconsult kännestecknas av sin starka kultur och goda arbetsmiljö. Vi eftersträvar en medarbetarupplevelse i toppklass från första till sista dagen. Vår värdegrund LiVE består av fyra grundvärderingar, sex ledarskapsprinciper samt vår etiska tumregel och utgör tillsammans Norconsults kultur. LiVE är det som binder oss samman och hjälper våra medarbetare att göra kloka val och lösa dilemman i det dagliga arbetet.


Mångfald & inkludering

För Norconsult är alla människors lika värde och rättigheter en grundbult. Målsättningen är att medarbetare ska ha möjlighet att nå sin fulla potential oavsett vem de är eller hur de identifierar sig. Vi bemöter varandra med öppenhet och respekt. Flera avdelningar arbetar aktivt med frågor kring hållbarhet och social rättvisa. Norconsult har under flera år varit branschledande gällande jämn könsfördelning bland medarbetare, ledare och ledningsgrupp. Det har uppmärksammats i Cinodes årliga undersökning och i nyhetsartiklar.


Hur vi arbetar

Om LiVE står för vår kultur så kännetecknar LiVE PRO hur vi arbetar. LiVE PRO består av fyra enkla och påtagliga principer för hur vi skall utföra uppdrag och interagera med varandra och våra kunder för att skapa största möjliga kundvärde.

Kontakt

Martina Berg

HR-partner

Kontakta oss