Var dag förbättrar vi vardagen

På Norconsult arbetar vi tvärfackligt - på riktigt. Här finns ingenting som främjar intern konkurrens. Vår övertygelse är nämligen att de bästa lösningarna kommer från nära samarbete, såväl kollegor emellan som med våra uppdragsgivare.

Medarbetare på Norconsult

Med vår samlade expertkompetens löser vi uppgiften som ett lag. Det tror vi är grunden till varför vi trivs så bra och varför våra medarbetare väljer att stanna kvar hos oss. Att få tid och stöd och känna sig sedd och behövd. Och naturligtvis att få göra något viktigt på riktigt.

Vår kultur

Norconsult kännetecknas av sin starka kultur och goda arbetsmiljö. Vi eftersträvar en medarbetarupplevelse i toppklass från första till sista dagen. Vår värdegrund LiVE består av fyra grundvärderingar, sex ledarskapsprinciper samt vår etiska tumregel och utgör tillsammans Norconsults kultur. LiVE är det som binder oss samman och hjälper våra medarbetare att göra kloka val och lösa dilemman i det dagliga arbetet.

Läs mer om vår kultur

Mångfald & inkludering

För Norconsult är allas lika värde en grundförutsättning. Målsättningen är att våra medarbetare ska ha samma möjligheter att nå sin fulla potential oavsett vem de är eller hur de identifierar sig.

För att kunna verka som samhällsbyggare och bidra till en god samhällsutveckling behöver vår personalsammansättning motsvara samhällets sammansättning i stort. En större bredd av perspektiv, bakgrund och erfarenhet hjälper oss att förstå samhällets alla delar, utmanar oss i våra uppdrag och leder till en högre grad av innovation. Vi välkomnar därför medarbetare med olika bakgrund och erfarenheter och driver flera proaktiva initiativ för att flytta fram positionerna vad gäller ökad jämställdhet och mångfald utifrån exempelvis etnicitet.

  • Martina Berg

    HR-partner

  • Kontakta oss