Hudiksvall

Hudiksvall

Välkommen till oss i Hudiksvall!

Här sitter konsulter med kompetens inom framför allt infrastruktur och industri. Vår samlade kompetens finns alltid tillgänglig oavsett geografisk placering. Vår bredd av samverkande specialister världen över, ger oss en fördel som säkrar att vi kan utföra olika uppdrag med varierande innehåll och storlek.

Kontakta oss

Adress

Kastellvägen 2C, 824 55 Hudiksvall

Telefonnummer

+46 10 141 80 00