Himlabadet i Sundsvall

Norconsult Arkitekter vann uppdraget av Sundsvall kommun för detaljprojektering för ny simhall med en 25m-bassäng, omklädning och relax. Simhallen Sundsvall är etapp 2 till Himlabadet, ett äventyrsbad som invigdes 2010.

På platsen finns sedan tidigare en simhall från 1968 som rives. Den nya simhallen byggs samman med Himlabadet, befintlig badanläggning och befintlig sporthall.

Svenska skogen som designtema

Utgångspunkt för simhallens gestaltning är en anpassning till det befintliga Himlabadet. Färgsättning och material ska samverka till en helhet. Fasaderna följer Himlabadets princip och uppdateras för dagens miljömål med tjockare ytterväggar och mindre andel glaspartier. Byggnadens stomme och material har valts för att klara den krävande badhusmiljön och för att vara en attraktiv byggnad i många år framöver. Anläggningens designtema är den svenska skogen och lokalhistorien vilket innebär trä, timmer, och sten som ingående element. Temat går igen i färgsättning och materialval i badanläggningens alla delar.

En viktig målsättning under projekteringen har varit att skapa kreativa lösningar som ger ett bra resultat för byggnaden och dess brukare.

  • Malin Ahlstedt

    Affärsutvecklingschef badhus

  • Kontakta oss