Kungsbacka Badhus

Nya Kungsbacka Badhus planeras att uppföras vid Inlag idrottsområde i södra Kungsbacka. Norconsult Arkitekter vann uppdraget att utforma det nya badet, med bland annat relax och familjebad. Byggnadens gestaltning har tydliga volymer, stark karaktär och en tydlig miljöprofil.

Kungsbacka badhus är ett viktigt landmärke vid Kungsbackas nya stadsentré. Det nya badhuset har en tydlig karaktär och skarpa volymer, och är på platsen en pendang till Aranäs gymnasium.

Badhusets entréplats i söder har kopplingar till gata, park och övriga funktioner i idrottsområdet. Byggnadens volymer förtydligar dess funktioner, skapar variation och bryter ner volmen i mindre delar. Byggnadens entréer är tydligt markerade, dess glasningar och fasadmaterial skapar en transparens mellan viktiga kontaktpunkter inne och ute. Entréhallens volym trappas ned mot entrétorget för en mänskligare skala.


Inbjudande och genomtänka miljöer som ger mervärde

Byggnaden är generös och bjuder in besökarna att visats uppepå den med uteplatser på upphöjda terrasser i sydväst. Trapporna välkomnar och leder besökaren till reception och badfunktioner en våning upp. Från staden i norr förfinas fondmotivet på byggnaden och skapar ett intressant möte från utsida och från insida.

Byggnadens klimatskal utformas energieffektivt och välisolerat. Bassängrummens volymer har tjockt klimatskal med utskurna glasöppningar och form för att minimera mikroklimat. Slutna delar av fasaden i förbipasserandes ögonhöjd bearbetas särskilt i materialitet och belysning. Fasadmaterialets uttryck har en bearbetad detaljering och materialitet som ger ett mervärde när man vistas nära. Byggnaden utformas med en mer sluten, stramare fasad mot ny stadsgata i öster och en öppnare, mer uppbruten fasad mot parken i väster. De stora bassängrummen är utformade med stora glas-partier för in- och utblickar mot park och natur.

Plats för både lek och vila

Badhusets olika delar ger olika typ av upplevelse med varierande färgsättning, rumslighet, ljud och ljus för spännande, lekfulla och rofyllda rum. Ljust, mörkt, upphöjt, med utblickar och inblickar, samt avskilda, lummiga platser för lugn och vila. Badhusets har växtlighet på insida och nära utsida. Byggnadens interiör är öppen, ljus och välkomnande med inblickar mellan de olika funktionerna. Den interiöra färgsättningen är färgstark och lugn. Badhuset är lättillgängligt för stadens invånare och välkomnar till samspel. I viktiga siktlinjer är byggnaden öppen och signalerar ett hus vars innehåll är intressant för staden och dess invånare. 

 

Uppdragets omfattning

Programhandling, fördjupad förstudie, underlag till kommunens detaljplanearbete, påbörjad systemhandling, förslagshandling/program-handling, underlag till bygglov. m.m. Uppdraget har utförts i projektgrupp och i samarbete med representanter från flera av kommunens olika avdelningar.

  • Malin Ahlstedt

    Affärsutvecklingschef badhus

  • Kontakta oss