Luleå

Luleå

Välkommen till oss i Luleå!

Här sitter konsulter med kompetens inom framför allt arkitektur, stadsbyggnad, installationsteknik, infrastruktur och industri. Vår samlade kompetens finns alltid tillgänglig oavsett geografisk placering. Vår bredd av samverkande specialister världen över, ger oss en fördel som säkrar att vi kan utföra olika uppdrag med varierande innehåll och storlek.

Adress

Skeppsbrogatan 5B, 972 38 Luleå

Kontakta oss

Växel

Kontakta oss