Vargön flygbild

Åtgärder för skydd av nedströmsvandrande ål

Projektet syftade till att utreda tekniska förutsättningar och kostnader för fiskvandringsåtgärder vid stora vattenkraftverk i Sverige. Norconsult har bland annat tagit fram förslag på åtgärder och arbetat med dammsäkerheten.

Åtgärder för förbättrad nedströmspassage vid vattenkraftverk består vanligen av fysiska avledare i form av låglutande fingrindar. Åtgärder för skydd av nedströmsvandrande ål​ med intilliggande passager. I dag finns exempel på sådana åtgärder med god passagefunktion vid mindre kraftverk. Men det är känt om tekniken kan appliceras på kraftverk med en högre utbyggnadsvattenföring än så.

Vi har tagit fram förslag på åtgärder och arbetade även med konstruktion, drift, dammsäkerhet samt påverkan på elproduktionen. Projektet genomfördes i samarbete med Karlstads universitet och ett företag från USA med erfarenhet av liknande projekt i Nordamerika.

Rapporten finns att läsa här

  • Frans Göransson

    Affärschef, Anläggning & Vattenbyggnad

  • Kontakta oss