SvK Tomas Ärlemo

Förprojektering av 400 kV-ledningar mellan Grönviken och Munga

Norconsult har fått i uppdrag att förprojektera två nya 400 kV- ledningar åt Svenska kraftnät inom investeringspaketet ”NordSyd”. Uppdraget startade 2022 och beräknas pågå fram till Q1 2025.

Ockelbopaketet ingår i investeringspaketet NordSyd och här kommer Svenska kraftnät att anlägga nya 400 kV-kraftledningar mellan Grönviken i Ockelbo kommun och Munga i Västerås kommun. De nya ledningarna ska ersätta gamla 220 kV-kraftledningar som uppnått sin tekniska livslängd. Norconsults uppdrag innebär att förprojektera sträckning mellan de beslutade anslutningspunkterna för de nya ledningarna.  Förutom kraftledningsprojektering har Norconsult medverkat med BIM-expertis och geoteknisk kompetens.

Den stora utmaningen i uppdraget har varit att hitta en framkomlig väg förbi befintlig bebyggelse. För att lösa detta har GeoRaptor, vårt innovativa verktyg för planering av komplicerade sträckor, använts.

De nya kraftledningarna kommer att bidra till en trygg elförsörjning för bostäder, industrier, företag och övriga samhällsfunktioner i Mälardalen nu och i framtiden.

NordSyd är Svenska kraftnäts största investeringspaket någonsin och innebär att stora delar av stamnätet i mellersta Sverige, kommer att förnyas och förstärkas genom flera kraftfulla investeringar.

  • Johan Jalvemo

    Affärschef, Kraftsystem

  • Kontakta oss