Historiskt källmaterial understödjer moderna miljövillkor

Norconsults arkeologer fick i uppdrag av Länsstyrelsen i Örebro län att göra en historisk analys av laxens förekomst i länet från 1500-talet och framåt. Analysen kommer ligga till grund för att ompröva tillstånd för länets vattenkraftverk och förse dem med moderna miljövillkor.

Laxen finns inte längre kvar i Gullspångs vattensystem ovanför det nedersta kraftverket i Gullspång. Men med hjälp av gamla handskrivna källmaterial har Norconsults arkeologer visat att det vid ett skede fångades ett ton lax på bara ett år långt upp i älven. Länsstyrelsen vill skapa en bild av hur laxen har rört sig och så småningom också försvunnit från området.

Norconsults analys levererades i slutet av 2023. Framöver ska tillstånden för alla vattenkraftverk i länet omprövas och förses med moderna miljövillkor vilket innebär att det ska byggas fiskvägar och släppas på vatten i de torrlagda fåror som finns. Norconsult har även erhållit ytterligare uppdrag av Länsstyrelsen som innebär att på liknande sätt undersöka fiskarnas historiska vandring och förekomst i olika delar av länet.

  • Sara Wrethed

    Affärschef Stadsbyggnad, Landskap & MIljö

  • Kontakta oss