Kulturmiljöutredning av Linköpings stadskärna

Norconsult har tagit fram ett kulturmiljöunderlag för Linköpings stadskärna med fokus på att skapa förståelse för Linköpings identitet och karaktär och underlätta en fortsatt utveckling av stadskärnan.

Kulturmiljöutredningen genomfördes som en del av projektet Framtidens stadskärna som syftar till att möta en snabb förändringstakt av Linköpings stadskärna som är riksintresse för kulturmiljövård. Stora delar av stadskärnan är präglad av möten mellan olika arkitekturstilar och avläsbara årsringar från stadens snart 1000-åriga tidsdjup.

Kulturmiljöutredningen identifierade bland annat stadskärnans kulturhistoriska identitet, bärande utvecklingsskeden, karaktärsdrag och karaktärsområden, samt känslighet, tålighet och potential att stärka historiska samband. Parallellt genomfördes en byggnadsinventering av stadskärnans bebyggelse där cirka 400 byggnader värderades.

  • Sara Wrethed

    Affärschef Stadsbyggnad, Landskap & MIljö

  • Kontakta oss